liga czerwonoprądnicka
aktualności regulamin tabela terminarz wyniki forum galeria kontakt linki

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI CZERWONOPRĄDNICKIEJ

ARTYKUŁ I – CEL ROZGRYWEK

1.Celem rozgrywek jest krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Krakowa oraz wyłonienie najlepszej drużyny piłki nożnej na małym boisku, której zostanie przyznany tytuł Mistrza Ligi Czerwonoprądnickiej w sezonie 2007.

ARTYKUŁ II – ORGANIZATOR ROZGRYWEK

1.Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Chapeau Bas!, a wyznaczeni jego członkowie Jakub Ryszka, Łukasz Dudziński, Jan Kojda nadzorują prawidłowy przebieg rozgrywek i  ich zgodność z niniejszym regulaminem.

ARTYKUŁ III - MIEJSCE ROZGRYWEK

1.Wszystkie spotkania odbywają się na boisku  przy ul. Majora w Krakowie.

2.Mecz może odbyć się na innym boisku tylko w przypadku, gdy obie drużyny mające w nim uczestniczyć oraz organizator i sędzia wyrażą wcześniej zgodę na zmianę miejsca rozegrania spotkania

ARTYKUŁ IV – DRUŻYNY

1.Zgłoszenie drużyny: W rozgrywkach może wziąć udział każda drużyna, której zawodnicy ukończyli 18 lat i akceptują niniejszy regulamin.

2.Koszt zgłoszenia drużyny do rozgrywek w sezonie 2007 zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym

3.Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach winna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. SKF Chapeau Bas! nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za poniesione przez uczestników rozgrywek szkody materialne oraz uszczerbki na zdrowiu.

4.Drużyna może posiadać dowolną nazwę, z wyjątkiem nazw obraźliwych i niecenzuralnych. Drużyna ma prawo z uzasadnionych przyczyn zmienić swoją nazwę podczas trwania rozgrywek. Każdorazowo nazwę drużyny zatwierdza organizator. Pierwsza zmiana nazwy drużyny jest bezpłatna. Każda kolejna podlega opłacie będącej równowartością 20% wpisowego od zespołu.

5.Drużyna winna składać się z minimum 4 graczy w polu i jednego bramkarza. Ilość zawodników rezerwowych drużyny jest dowolna. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość gry zawodnika w innej drużynie, pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę obie drużyny biorące udział w spotkaniu.

6.Wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika jest równoznaczne z walkowerem. Protesty kapitanów  mogą być składane najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem, u sędziego prowadzącego spotkanie. W innym terminie protesty odnośnie tożsamości zawodników nie będą uwzględniane.

7.Strój drużyny jest dowolny. Jedynym wymogiem jest posiadanie przez wszystkich zawodników drużyny koszulek o jednolitej barwie.

8.Zmiany zawodników podczas meczu nie muszą być zgłaszane sędziemu i mogą zostać dokonane w dowolnym momencie spotkania, w obrębie ławek zmian. Na boisku nie może przebywać więcej niż pięciu zawodników jednej drużyny. W przypadku, gdy na boisku znajdzie się sześciu lub więcej zawodników z jednej drużyny sędzia ma obowiązek przerwać grę i usunąć z boiska nieprzepisowo znajdujących się na nim zawodników

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW i OC. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, wszelkie koszty pokrywa drużyna uczestnicząca w rozgrywkach.

ARTYKUŁ V – SĘDZIA

1.Władza sędziego: Każde zawody są prowadzone przez sędziego, który ma pełną władzę egzekwowania uprawnień nadanych mu przez Przepisy gry, w odniesieniu do zawodów, na które został wyznaczony, od momentu przybycia na miejsce ich rozgrywania do jego opuszczenia.

2.Uprawnienia i obowiązki:

 • egzekwuje przestrzeganie przepisów gry,
 • nie przerywa gry, gdy drużyna, przeciwko której popełniono przewinienie odniesie korzyść z takiego rozstrzygnięcia i ukarze pierwotne przewinienie, jeżeli przewidywana korzyść nie rozwinie się w tym czasie,
 • sporządza sprawozdanie z zawodów, które dostarcza władzom informuje o sankcjach nałożonych na zawodników i/lub przedstawicieli drużyn oraz innych incydentach, które zaistniały przed, w trakcie lub po zawodach,
 • pełni obowiązki sędziego czasowego o ile ten jest nieobecny,
 • przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody z powodu jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz,
 • wyciąga sankcje dyscyplinarne wobec zawodników winnych popełnienia przewinień karanych napomnieniem lub wykluczeniem,
 • nie zezwala osobom nieuprawnionym wchodzenia na pole gry,
 • przerywa zawody, jeżeli jego zdaniem zawodnik uległ poważnej kontuzji i dopilnuje, by został zniesiony z pola gry,
 • zezwala na kontynuowanie gry dopóki piłka nie będzie poza grą, jeżeli jego zdaniem zawodnik został lekko kontuzjowany,
 • Decyzje sędziego dotyczące faktów związanych z grą są ostateczne.Sędzia może tylko wtedy zmienić decyzję, jeżeli spostrzegą swój błąd lub jeżeli będą uważali to za konieczne, zakładając, że gra nie została wznowiona lub mecz nie został zakończony.

ARTYKUŁ VI – ROZGRYWKI

1.System rozgrywek : Liga Czerwonoprądnicka jest rozgrywana systemem każdy z każdym w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej (drużyna rozegra z każdą inną mecz i rewanż)

2.Czas trwania gry : Mecz składa się z dwóch części, każda trwa 25 min. oraz 5-cio minutowej przerwy pomiędzy połowami

3.Punktacja : Drużyna za zwycięstwo w meczu otrzymuje 3 punkty. Remis premiowany jest jednym punktem dla każdej z drużyn. Za przegraną drużyna otrzymuje 0 punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów o miejscu w tabeli decyduje bilans bramek, a jeżeli ten również jest identyczny, o miejscu decyduje wynik bezpośredniego spotkania – drużyna zwycięska zajmuje wyższe miejsce w tabeli

4.Rozpoczęcie gry : Rozpoczęcie gry jest sposobem zaczęcia i wznowienia gry:

 • przy rozpoczęciu zawodów,
 • po zdobyciu bramki,
 • przy rozpoczęciu drugiej połowy meczu,
 • przy rozpoczęciu każdej połowy dogrywki, o ile taka jest przewidziana.

Wykonanie:

 • wszyscy zawodnicy zajmują miejsca na własnej połowie boiska,
 • zawodnicy drużyny niewykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości, co najmniej 3 metry od piłki, aż do chwili, gdy ta znajdzie się w grze,
 • piłka leży nieruchomo na punkcie środkowym pola gry,
 • sędzia daje sygnał gwizdkiem,
 • piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta i porusza się do przodu,
 • wykonawca nie może zagrać jej ponownie zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika.
 • po zdobyciu bramki, grę wznawia drużyna przeciwna.

5.piłka w grze, piłka poza grą :

  Piłka jest poza grą, gdy:

 • całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną zarówno na ziemi (podłożu)jak i w powietrzu,
 • gra została przerwana przez sędziego,

  Piłka jest w grze w pozostałym czasie, włączając sytuacje, gdy:

 • odbija się od słupka bramkowego, poprzeczki i pozostanie na polu gry,
 • odbija się od któregoś z sędziów, gdy znajdują się oni na polu gry.

ARTYKUŁ VII – GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE

1.Rzut wolny bezpośredni :

Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących sześciu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:

 • kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
 • podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
 • atakuje (nawet barkiem) przeciwnika,
 • uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
 • popycha przeciwnika

Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnia jedno z pięciu poniższych przewinień:

 • Trzyma przeciwnika;
 • Pluje na przeciwnika;
 • Wykonuje wślizg aby zagrać piłkę, kiedy jest ona zagrywana przez przeciwnika, z wyjątkiem bramkarza we własnym polu karnym i zakładając, że nie zagrywa on w sposób lekkomyślny, nierozważny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły;
 • otyka przeciwnika zanim dotknął piłkę, kiedy próbuje wejść w jej posiadanie;
 • zagrywa rozmyślnie piłkę ręką, z wyjątkiem bramkarza we własnym polu karnym.Rzut wolny wykonuje się z - miejsca przewinienia.

Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia

2. Rzut karny :

Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z powyższych przewinień (p. Rzut wolny bezpośredni) zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki 0 zakładając, że w momencie przewinienia piłka była w grze.

3. Rzut wolny pośredni :

Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego:

 • gra w sposób niebezpieczny,
 • celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),
 • przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,
 • popełnia jakikolwiek inne przewinienie niewymienione wcześniej w Artykule 12, dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika.
 • bramkarz dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,

Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienia.

4.Karne wykluczenia z gry :

Zawodnik może zostać ukarany 2 lub 5-cio minutową karą wykluczenia z gry, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:

 • gra brutalnie,
 • pluje na przeciwnika lub inną osobę,
 • zachowuje się wybitnie nie sportowo,
 • używa ordynarnego,obelżywego, znieważającego języka,
 • pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
 • pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wonlnym  lub karnym 
 • otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.

Jeżeli gra została przerwana celem wykluczenia zawodnika za przewinienie c lub d, a nie popełniono jakiegokolwiek innego naruszenia przepisów gry, wznawia się ją rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca przewinienia. Jeżeli nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca gdzie nastąpiło przewinienie.

Jeżeli zawodnik notorycznie popełnia przewinienia kwalifikujące się do kary wykluczenia sędzia ma obowiązek odsunąć całkowicie takiego zawodnika od możliwości gry.

5.Wszystkie rzuty, włącznie z rzutami z autu wykonywane są nogą po uprzednim gwizdku

ARTYKUŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela organizator.

2.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

3.Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i może dokonać zmian w regulaminie w czasie trwania rozgrywek, jeśli uzna to za stosowne.

4.Zgłoszenie do Ligi Czerwonoprądnickiej oraz kibicowanie drużynom równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

5.Organizator ma prawo do zmian regulaminu w czasie rozgrywek.